خبـر ویـژه: سایر محتوا ...
19 February 2024 11:39:05 AM

مدیر تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی گناباد از درخشش و کسب مدال توسط تیم دانشجویان دختر بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی گناباد در دومین جشنواره ورزشی دانشجویان دختر بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی کشور خبر داد.

جدیدترین مطالب/اخبار: سایر محتوا ...
کارگاه های تخصصی جشنواره سیمرغ در دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار شد
Monday 19 th February 2024
مدیران مفدا مرکز شبکه سازی دانشجویان هستند
مشاور معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت:
Monday 19 th February 2024
درخشش دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی گناباد در مسابقات ورزشی دانشجویان بین‌الملل دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور
Monday 19 th February 2024
کسب عنوان کارشناس برتر توسط کارشناس نشریات دانشگاه علوم پزشکی گناباد
مدیر امور فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی گناباد خبر داد؛
Tuesday 6 th February 2024

اطلاعات تماس:

خراسان رضوی, گناباد, حاشیه جاده آسیایی, پردیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد
تلفن: +98-051-57225080
فکس: 051-57223028
پست الکترونیک: edu@gmu.ac.ir

مشاهده محل روی نقشه
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس