اجاره بها خوابگاه ها

ایجاد شده در ۶ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۲۱:۱۰ بعد از ظهر

براساس ضوابط، دانشجویانی می‌توانند از خوابگاه‌های دانشجویی استفاده کنند که از هیچ‌گونه کمک مؤسسات دیگر و وام‌مسکن صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت استفاده نکنند.

بدهی خوابگاه دانشجویانی که به هر دلیلی شهریه پرداز می‌شوند باید با احتساب قیمت تمام شده محاسبه و به حساب صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت در ابتدای ترم واریز شود.

1- میزان اجاره بهای خوابگاه های دانشجویان مجرد که باید توسط دانشجویان به حساب صندوق واریز یا جزو دیون آن ها قرار گیرد:
- - اتاق 1 نفره ماهیانه مبلغ 1363000 ریال
- - اتاق 2 نفره ماهیانه مبلغ 1262000 ریال
- - اتاق 3 نفره ماهیانه مبلغ 1000000 ریال
- - اتاق 4 نفره ماهیانه مبلغ 928000 ریال
- - اتاق 5 نفره ماهیانه مبلغ 870000 ریال
- - اتاق 6 نفره ماهیانه مبلغ 812000 ریال
- - اتاق 7 نفره ماهیانه مبلغ 783000 ریال
- - اتاق 8 نفره ماهیانه مبلغ 696000 ریال
- - اتاق 9 نفره ماهیانه مبلغ 624000 ریال
- - اتاق 9 نفره به بالا ماهیانه مبلغ 348000 ریال
 
2- میزان اجاره بهای خوابگاه های متاهلی مستقل و دارای امکانات مبلغ 2509000 ریال و خوابگاه های متاهلی غیر مستقل با امکانات مشترک مبلغ 2045000 ریال است که باید توسط دانشجویان به حساب صندوق واریز یا جزو دیون آن ها قرار گیرد.
 
دانشجویانی که مجوز سکونت در خوابگاه دریافت می‌کنند در صورت عدم انصراف در موعد مقرر (حداکثر 10 روز پس از آغاز ترم تحصیلی) هزینه کامل نیمسال تحصیلی بهره‌مندی از خوابگاه برای آنها محاسبه خواهد شد.
 
لازم به ذکر است بر اساس دستورالعمل استفاده از تسهیلات، نیمسال اول تحصیلی 4 ماه و 15 روز، نیمسال دوم تحصیلی 5 ماه و 15 روز و تابستان 2 ماه محاسبه می شود.
 
تذکر : مبالغ فوق با توجه به دستورالعمل های وزارتی قابل تغییر می باشد.
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس