تسهیلات تولد فرزند

ایجاد شده در ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۳۲:۰۶ بعد از ظهر

در صورت تولد فرزند دانشجویان که در زمان تحصیل روی داده است، به مبلغ 60000000 ریال "تسهیلات تولد فرزند" اعطاء می گردد. این تسهیلات به متولدین از تاریخ 1400/02/15 به بعد با شرط مذکور قابل پرداخت است.

تبصره: در صورتی که زوجین دانشجو باشند این تسهیلات به هر دو نفر آن ها تعلق خواهد گرفت.

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس