معرفی اعضای شورا

ایجاد شده در ۱۰ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۵۲:۱۴ قبل از ظهر
ردیف                                                             نام و نام خانوادگی سمت  
1 دکتر رضا احمدی (رییس دانشگاه) رئیس شورای تجدیدنظر انضباطی دانشگاه  
2 حسن ایرانی (معاون فرهنگی و دانشجویی) رئیس شورای بدوی انضباطی دانشگاه  
3 فرشته پورشافعی دبیر شورای بدوی انضباطی دانشگاه  
4 مصطفی محدثی کارشناس شورای انضباطی دانشگاه  
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس