دبیرخانه شورای فرهنگی دانشگاه

ایجاد شده در ۶ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۳۲:۳۹ قبل از ظهر

دانشگاه به عنوان یکی از ارکان شکل‏ گیری نظام اجتماعی کشور و از ستون‏ های استوار فرهنگ به‏ شمار می‏ رود و در این وادی، شورای فرهنگی دانشگاه که مرجع و ملجاء سیاست‏ گذاری و ساماندهی امور فرهنگی دانشگاه می ‏باشد، نقشی بسزا و اصولی دارد.

ترکیب شوراهای فرهنگی دانشگاه ‏های علوم پزشکی کشور به این ترتیب می‎باشد:

ترکیب اعضای شورای فرهنگی دانشگاه ها:
۱.رئیس دانشگاه (رئیس شورا)
۲.معاون فرهنگی دانشجویی
۳.یک نفر عضو هیئت علمی به انتخاب رئیس دانشگاه
۴.مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
۵.رئیس جهاد دانشگاهی واحد ذی ربط
۶.مسئول بسیج اساتید
۷.مدیر فرهنگی (دبیر شورا)
۸.نماینده بزرگترین تشکل اسلامی دانشجویی (تشخیص بزرگترین تشکل با هیئت نظارت دانشگاه خواهد بود)
۹.یک نفر دانشجو از دوره های تخصصی (کارشناسی ارشد به بالا) به انتخاب رئیس دانشگاه
۱۰.مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه (بر اساس قانون بسیج دانشجویی)
۱۱.نماینده هر تشکل رسمی ذی‏نفع با حق رأی در جلسه مربوط.

وظایف شورای فرهنگی
وظایف شورای فرهنگی عبارت است از:
-برنامه‏ریزی و ایجاد هماهنگی برای فعالیت‏های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دانشگاه
-هماهنگی برای گسترش و تعمیق مبانی ارزشی، دینی، اخلاقی و انقلابی با برگزاری برنامه‏های متناسب فرهنگی و تبلیغاتی
-ایجاد هماهنگی در فعالیت‏های دفتر نمایندگی شورای مرکزی نمایندگان مقام معظم رهبری، جهاد دانشگاهی و تشکل‏ های اسلامی
-برنامه‏ریزی و تعیین خط مشی فعالیت‏های فوق‏ برنامه دانشگاه با همکاری معاونت دانشجویی و طرح‏ های تحقیقاتی فرهنگی و سیاسی با -همکاری معاونت پژوهشی و برقراری پیوند سازنده و سودمند میان استاد و دانشجو با همکاری معاونت آموزشی
-همکاری برای ایجاد پیوند فعال میان حوزه و دانشگاه با برگزاری سمینارها، جلسات و برنامه‏های آموزشی مشترک
-برنامه ‏ریزی برای گسترش مناسبات دانشگاه و نهادهای فرهنگی، انقلابی و مردمی
-شناخت و سازماندهی نیروهای متعهد و مستعد از طریق نهادهای دانشجویی و فرهنگی و معرفی برای کمک به جامعه در مواقع اضطراری
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس