معرفی کارکنان اداره رفاه دانشجویان

ایجاد شده در ۶ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۴۰:۱۴ بعد از ظهر

نام و نام خانوادگی: علیرضا شاهی
سمت: مسئول اداره رفاه دانشجویان
تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
آدرس: خراسان رضوی - گناباد - حاشیه جاده آسیایی - معاونت فرهنگی و دانشجویی
شماره تماس: 05157225080 داخلی 178

نام و نام خانوادگی: زهره سادات فاضلی
سمت: کارشناس خدمات رفاهی
تحصیلات: کارشناسی علوم اجتماعی
آدرس: خراسان رضوی - گناباد - حاشیه جاده آسیایی - معاونت فرهنگی و دانشجویی
شماره تماس: 05157225080 داخلی 177

نام و نام خانوادگی: فاطمه عجم
سمت:کارشناس خدمات دانشجویی و فرهنگی
تحصیلات: کارشناسی راهنمایی و مشاوره
آدرس: خراسان رضوی - گناباد - حاشیه جاده آسیایی - معاونت فرهنگی و دانشجویی
شماره تماس:05157225080 داخلی 178

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس