نکاتی در مورد کارت تغذیه

ایجاد شده در ۶ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۲۶:۵۹ بعد از ظهر
آنچه باید بدانیم:
- ابتدا برای هر فرد کارت دانشجویی هوشمند صادر می گردد.
- دانشجو باید در حفظ و نگهداری این کارت نهایت دقت را به عمل آورده و از تا کردن و مخدوش نمودن کارت و تحویل کارت به دیگران خودداری نماید.
- صدور مجدد کارت مستلزم صرف هزینه و وقت زیادی است.
- هزینه صدور مجدد کارت به عهده فرد میباشد.
- در صورت استفاده دیگران از کارت شما، برابر مقررات رفتار خواهد شد.
- تحویل کارت در زمان تسویه حساب الزامی است.

 

مراحل صدور کارت مجدد:
-ارایه درخواست به معاون و یا مدیر دانشجویی فرهنگی
-واریز مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال برای بار اول و ۱۵۰۰۰۰ ریال برای بار دوم به حساب ۲۱۷۸۱۷۱۶۱۹۰۰۷ بنام درآمدهای غیر درمانی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
* تا زمان صدور کارت مجدد، دانشجو یک هفته ژتون روز فروش تهیه خواهد نمود.
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس