مجموعه خوابگاه های دانشجویی دانشگاه

ایجاد شده در ۶ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۱۸:۴۱ بعد از ظهر
 
خواهران:

گناباد، حاشیه جاده آسیایی، پردیس دانشگاه، مجموعه خوابگاهی فجر (فجر ۱ و فجر ۲)
تلفن تماس خوابگاه فجر ۱: ۰۵۱۵۷۲۲۴۰۸۳
تلفن تماس خوابگاه فجر۲: ۰۵۱۵۷۲۲۴۲۶۷

برادران:

گناباد، خیابان شهید شوریده، شوریده ۷، خوابگاه ناصری
تلفن تماس: ۰۵۱۵۷۲۵۱۰۴۴
 
گناباد، خیابان المهدی، المهدی ۸، خوابگاه اندیشه
تلفن تماس: ۰۵۱۵۷۲۵۸۱۷۳
 
گناباد، حدفاصل نوقاب به قصبه شهر، خوابگاه نصر (بهورزی سابق)
تلفن تماس: ۰۵۱۵۷۲۵۱۰۴۴
 
متأهلی:
 
گناباد، شهر بیدخت، بیمارستان سابق ۱۵ خرداد، خوابگاه ۱۵ خرداد
تلفن تماس: ۰۵۱۵۷۲۵۱۰۴۴
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس