مسئول دفتر معاونت

ایجاد شده در ۴ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۳۳:۳۱ بعد از ظهر
 
نام و نام خانوادگی: فاطمه پورشافعی
سمت: مسئول دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی
تحصیلات: کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی
آدرس:خراسان رضوی - گناباد - حاشیه جاده آسیایی - معاونت فرهنگی و دانشجویی
شماره تماس: 05157225080 داخلی 180

اهمیت و وظایف اساسی مسئولان دفاتر معاونین:

مسئولان دفاتر معاونین ضمن قبول قسمتی از وظایف اجرایی معاونین، برقرار کننده ارتباط اداری بین واحدهای مختلف سازمان و مراجعین داخلی و خارجی با حوزه معاونت می باشند با توجه به اهمیت این نقش حساس می توان به ارزش اداری آن پی برد.

مسئولان دفاتر معاونین علاوه بر اجرای وظایف اداری و محوله، نقش بسیار ارزنده ای در معرفی سازمان و حوزه معاونت دارد و می تواند با نحوه برخورد با ارباب رجوع، ارائه اطلاعات سریع و صحیح و در جریان گذاشتن معاون در فعالیت های انجام شده در حوزه فعالیت خود موجبات بالا بردن کیفیت و کمیت اجرای وظایف گردد.

به منظور آشنایی به وظایف مسئولان دفاتر به قسمتی از آنها فهرست وار اشاره می گردد:

- تنظیم و تعیین اوقات جلسات، ترتیب مقدمات تشکیل آن و اوقات ملاقات با معاون مربوطه با هماهنگی قبلی

- پیگیری دستور های صادره و ارائه گزارش نتایج حاصله از آن به معاون مربوطه

- تهیه و تدارک اسناد و مدارک مورد نیاز جهت طرح در جلسه

- تنظیم و تدوین دعوتنامه ها، دستور جلسات و ارسال آن جهت اخذ امضاء

- دریافت و ارسال پیام های تلفنی و فکس و یادداشت ها و پاسخگویی به مراجعین داخل و خارج از سازمان و راهنمایی آنها در صورت لزوم

- دریافت، ثبت و ارائه مکاتبات وارده به معاونت جهت صدور دستور مقتتضی و انجام امور بایگانی مکاتبات اداری حوزه معاونت

- دریافت گزارشهای عملکرد واحدها و ارائه آنها به معاونت

- تلخیص گزارش های اداری جهت مطالعه معاون

- تهیه حداقل پیش نویس ساده اداری ( از قبیل اعلام وصول ها) و ماشین نویسی نامه های محرمانه و اختصاصی معاونت

- انجام سایر وظایف اداری طبق نظر معاون مربوطه در محدوده اختیارات.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس