معرفی و شرح وظایف اداره رفاه دانشجویی:

ایجاد شده در ۶ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۲۳:۱۲ بعد از ظهر

شرح وظایف مسئول اداره رفاه دانشجویان:

1 - نظارت  و پي گيري برقراي وام ها بعد از برقراري اعتيار از صندوق رفاه دانشجويان و فعال كردن پرتال رفاهي و اطلاع رساني به موقع به دانشجويان و دانشكده ها جهت ثبت نام در پرتال رفاهي از طريق سايت معاونت دانشجويي ،کانال مفدا ،کانال شوراي صنفي ،دانشکده ها و ..

2- ارسال  سربرگ اسناد وام ها (تحصيلي  ضروري ،مسكن،خرید کالا، عمره دانشجویی ،)بعد ازاطلاع رساني و ثبت نام دانشجويان از طريق پرتال رفاهي وايجاد سند ، بررسي از جهت نداشتن نقص و ايراد پرونده و تکميل مدارك لازم من جمله تعهد محضري و شماره حساب و نداشتن بدهي قبلي و ارسال جهت امضا به معاونت دانشجويي فرهنگي و ارجاع به صندوق جهت پرداخت وام ها

3- هماهنگي با دانشكده و اطلاع رساني جهت وام بنياد علوي وداشتن مدارك لازم من جمله نامه كسر از حقوق از ضامن  ،بررسي مدارك تكميل شده  و سپس ارسال سربرگ وام  ونامه جهت تاييد معاونت محترم  و ارجاع به موسسه بنيادعلوي در تهران جهت پرداخت
4    هماهنگي و اطلاع رساني جهت متقاضان وام وديعه مسكن(دانشجويان متاهل و غير بومي ) و ثبت نام در پرتال ،و بررسي مدارك لازم من جمله داشتن مدارك متاهلي، تعهد محضري ،اجاره نامه با كد رهگيري و ..... و ارسال در خواست ها جهت امضا رييس اداره خوابگاه ها و مديريت و معاونت دانشجويي فرهنگي ،ايجاد سند  و ارجاع اسناد و نامه به صندوق رفاه دانشجويان
5    بررسي اسناد وام بيمه درماني جهت دانشجويان PHD بعد از ثبت نام در پرتال و برطرف نمودن نواقص پرونده و ارجاع اسناد به صندوق رفاه دانشجويان و بعد از تاييد توسط صندوق ،راهنمايي به دانشجويان جهت دريافت دفترچه بيمه درماني
6    بررسي اسناد وام دستياري مربوط به دانشجويان PHD  و بعد از اطلاع رساني و ثبت نام در پرتال ،ایجاد سند ،‌ ثبت متقاضیان در سند ، بررسی پرونده برای عدم نقص ، ،چاپ سربرگ سند و تهیه نامه ، ارسال برای امضاء معاونت دانشجوئی ،ارسال با نامه به اموزش دانشگاه جهت تاييد ، بعد از تاييد ارجاع و ارسال سندبه صندوق رفاه دانشجويان )  و معرفي دانشجويان به بانک مهر از طريق صندوق رفاه
7    بررسي اسناد وام  بيمه تامين اجتماعي و درماني مربوط به دانشجويان PHD  :بعد از اطلاع رساني و فعال کردن پرتال و ثبت نام ،(ایجاد سند ،‌ ثبت متقاضیان در سند ، بررسی پرونده برای عدم نقص و تکميل پرونده ، چاپ سربرگ سند و تهیه نامه ، ارسال برای امضاء معاونت دانشجوئی ارسال جهت اموزش دانشگاه تاييد توسط اموزش و  ارجاع و ارسال سند جهت تاييد به صندوق رفاه دانشجويان و معرفي بيمه تامين اجتماعي از طريق صندوق رفاه دانشجويان )جهت بيمه باز نشستگي و درمان
8    بررسي اسناد وام  بيمه تکميلي درمان  مربوط به دانشجويان  PHD  :بعد از اطلاع رساني و فعال کردن پرتال و ثبت نام ،(ایجاد سند ،‌ ثبت متقاضیان در سند ، بررسی پرونده برای عدم نقص و تکميل پرونده ، چاپ سربرگ سند و تهیه نامه ، ارسال برای امضاء معاونت دانشجوئی ارسال جهت اموزش دانشگاه تاييد توسط اموزش و  ارجاع و ارسال سند جهت تاييد به صندوق رفاه دانشجويان و تاييد صندوق
9    بررسی اسناد وام تولد فرزند  و وام ازدواج (ایجاد سند ،‌ ثبت متقاضیان در سند ، بررسی پرونده سربرگ سند و تهیه نامه ، ارسال برای امضاء معاونت دانشجوئی ، ارجاع و ارسال سندبه صندوق رفاه
10    پي گيري بيمه حوادث دانشجويان با توجه به بخشنامه وزارتخانه و انعقاد قرارداد با نمايندگي هاي معرفي شده از دانشگاه و پي گيري ليست از واحد امار با نامه و ارسا ل ليست بيمه شدگان به وزارتخانه و معرفي دانشجويان در صورت حادثه به بيمه جهت دريافت هزينه هاي درمان
11    پي گيري بيمه دانشجويان اتباع (بورسيه ): پي گيري انعقاد قرار داد بين بيمه مركزي و معاونت دانشجويي فرهنگي بعد از ارسال نامه از وزارتخانه و پي گيري پرداخت هزينه بيمه از طريق حسابداري معاونت دانشجويي،  ارجاع دانشجويان به بيمه جهت دريافت دفترچه بيمه درماني
12    معرفي دانشجويان به کار دانشجويي درسطح دانشگاه ،تاييد كار دانشجويي دانشجويان  و اعلام مبلغ با توجه به دستوالعمل وزارتخا نه  و پي گيري و ارسال گواهي كار دانشجويي،  معاونت دانشجويي فرهنگي به حسابداري جهت پرداخت و ارسال فايل دانشجويان و چك به بانك واريز به حساب دانشجويان
13    تقسيم وظايف بين كارشناسان اداره رفاه جهت هماهنگي بيشتر با دانشكده ها و دانشجويان
14    بررسی اسناد خوابگاهها (ایجاد سند ،‌ انتقال سوابق سکونت به سند ، اسکن فیشهای نقدی در پرونده و ثبت در سند،بررسي پرداخت هزينه خوابگاه از طريق پرتال و ثبت درسند  ، چاپ سربرگ سند و تهیه نامه ، ارسال برای امضاء معاونت دانشجوئی ، ارجاع و ارسال سند به صندوق رفاه دانشجويان
15    تشكيل پرونده براي دانشجويان جديدالورود و دانشجويان فارغ التحصيل  و انجام اعلام بدهي دانشجويان در حال فارغ التحصيلي وايجاد فيش جهت پرداخت بدهي  و تحويل به دانشجويان و  ارجاع پرونده ها بعد ار بررسي(از نظر عدم بدهي به صنوق قرض الحسنه دانشجويي و تسويه با اداره خوابگاهها و تسويه كار دانشجويي) به صندوق رفاه تهران جهت تاييد
16    پي گيري پرداخت وامها  از  وزارتخانه بعد از ارجاع اسناد با نامه   وبعد از واريز به حساب دانشجويان  اطلاع رساني از طريق مفدا ،معاونت دانشجويي ،شوراي صنفي و ....  
17    صدور مجوز ادامه تحصیل برای دانشجویان مقاطع ناپیوسته و صدور تسویه حساب برای فارغ التحصیلان از طریق کاربر از سایت صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
18    در خواست افزايش اعتبار وام از صندوق رفاه دانشجويان  با توجه به متقاضيان در صورت نياز
19    در خواست مجوز مشروط و يا تسويه حساب و مجوز موكول جهت دانش اموختگان از صندوق رفاه
20    تدوين بايگاني نامه ها و مدارك مورد بايگاني در بايگاني اداره رفاه مثل تعهد محضري و .نامه كسر از حقوق و ...
21    نظارت  و پي گيري براعلام بدهي پرونده هاي قديمي و دانش اموختگان با توجه به بايگاني اداره رفاه واستعلام از اموزش كل و صندوق رفاه دانشجويان
22    بار گذاري اطلاعات مربوط به کار دانشجويي و بيمه حوادث در سامانه رصد
23    پاسخگويي حضوري و تلفني به ارباب رجوع و راهنماييهاي لازم جهت پرداخت بدهي از طريق سايت و ....
24    تماس دائم با همکاران  صندوق رفاه جهت پي گيري  و برطرف كردن مشكلات پرونده هاي دانشجويان و دانش اموختگان
25    نماینده سیستم نرم افزاری برنامه سما
26    رابط سایت معاونت دانشجویی و فرهنگی
27    کاربر سیستم اطلاعاتی یکپارچه صندوق رفاه دانشجویان
28    نماینده سامانه رصد(وزارت) در مدیریت دانشجویی(اداره رفاه- اداره تغذیه و اداره خوابگاه ها)
29    تسویه حساب با دانشجویان فارغ التحصیل، انتقالی و مهمان

30   ثبت نام از دانشجویان ورودی مهر و بهمن و ثبت در برنامه اتوماسیون اداری صندوق رفاه دانشجویان

31   دبیر منطقه 9 کشوری

32   تنظیم، ارسال و ارجاع اسناد وام مسکن مقطع دوره روزانه به صندوق رفاه دانشجویان

33   تنظیم، ارسال و ارجاع اسناد وام تحصیلی مقطع دوره روزانه به صندوق رفاه دانشجویان

34   تسویه حساب با دانشجویان فارغ التحصیل، انتقالی و مهمان

35   تنظیم و ارسال اسناد وام ضروری، عمره دانشجویی و خرید کالا، دوره روزانه به صندوق رفاه دانشجویان

36   بیمه حوادث کلیه دانشجویان

37  انجام امورمربوط به بیمه خدمات درمانی دانشجویان متقاضی و فاقد دفترچه بیمه

38  تنظیم و ارسال اسناد وام کمک هزینه به فرزندان (دانشجو) شهدا، جانبازان، آزادگان

39  ارسال لیست دانشجویان بهره مند از خوابگاه به صندوق رفاه دانشجویان

40  ثبت نام از دانشجویان ورودی مهر و بهمن و ثبت در برنامه اتوماسیون اداری صندوق رفاه دانشجویان

41  صدور مجوز ادامه تحصیل برای دانشجویان مقاطع ناپیوسته و صدور تسویه حساب برای فارغ التحصیلان از طریق کاربر از سایت صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

42  پیگیری نامه های ارجاعی به اموردانشجویی و بایگانی نامه های مربوط به اموردانشجویی

43  انجام امور مربوط به فیشهای واریزی نقدی خوابگاه با تخفیف 15 درصد و ارسال آنها به صندوق رفاه دانشجویان

44  اسکن تعهدنامه های محضری دانشجویان در سیستم اطلاعاتی یکپارچه صندوق رفاه دانشجویان

 

شرح وظایف کارشناس خدمات رفاهی:

- تنظیم، ارسال و ارجاع اسناد وام مسکن مقطع دوره روزانه به صندوق رفاه دانشجویان

- تنظیم، ارسال و ارجاع اسناد وام تحصیلی مقطع دوره روزانه به صندوق رفاه دانشجویان

- تسویه حساب با دانشجویان فارغ التحصیل، انتقالی و مهمان

- تنظیم و ارسال اسناد وام ضروری، عمره دانشجویی و خرید کالا، دوره روزانه به صندوق رفاه دانشجویان

- انجام امورمربوط به بیمه خدمات درمانی دانشجویان متقاضی و فاقد دفترچه بیمه

- انجام امور مربوط به کاردانشجویی ( بررسی نیاز واحدها، معرفی دانشجویان،تنظیم و ارجاع لیست مربوطه به حسابداری جهت واریز)

- ثبت نام دانشجویان جدیدالورود وانتقالی به دانشگاه وپیگیری امور مربوطه

- تنظیم پرونده رفاهی دانشجویان

- بیمه حوادث کلیه دانشجویان

ارسال لیست دانشجویان بهره مند از خوابگاه به صندوق رفاه دانشجویان

- ثبت نام از دانشجویان ورودی مهر و بهمن و ثبت در برنامه اتوماسیون اداری صندوق رفاه دانشجویان

- صدور مجوز ادامه تحصیل برای دانشجویان مقاطع ناپیوسته و صدور تسویه حساب برای فارغ التحصیلان از طریق کاربر از سایت صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

- پیگیری نامه های ارجاعی به اموردانشجویی و بایگانی نامه های مربوط به اموردانشجویی

- انجام امور مربوط به فیشهای واریزی نقدی خوابگاه با تخفیف 15 درصد و ارسال آنها به صندوق رفاه دانشجویان

- همکاری در تهیه وتوزیع حواله های دانشجویی

- پیگیری در معرفی دانشجویان به خوابگاههای دانشجویی

- نماینده سیستم نرم افزاری برنامه سما

- رابط سایت مرکز مشاوره و راهنمایی دانشجویان

- رابط سایت معاونت دانشجویی و فرهنگی

- کاربر سیستم اطلاعاتی یکپارچه صندوق رفاه دانشجویان

- اسکن تعهدنامه های محضری دانشجویان در سیستم اطلاعاتی یکپارچه صندوق رفاه دانشجویان

- سایرامور محوله بانظر مسئول مافوق

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس