معرفی اداره تغذیه

ایجاد شده در ۶ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۱۰:۴۳ بعد از ظهر

اداره تغذیه وظیفه اصلی خود را که عبارت از ارائه ناهار و شام به دانشجویان می باشد عهده دار است در این راستا کارشناسان مربوط مواد اولیه ورودی را از لحاظ معیارهای بهداشتی کنترل نموده و بر کلیه مراحل تهیه و آماده سازی و پخت و توزیع غذا نظارت دارند لذا آنچه حائز اهمیت است اینکه کارشناسان ازهیچ کوششی در دستیابی دانشجویان به غذای سالم دریغ نمی کنند.

شرح وظایف مسئول اداره تغذیه :

- برنامه ریزی و نظارت بر پژوهشهایی که به منظور شناسایی عادات غذایی، مشکلات غذایی و تغذیه ای، شیوع وپراکندگی سوء تغذیه، انواع و علل آن در جمعیت تحت پوشش
- تهیه و تنظیم برنامه های غذایی هفتگی،‌ ماهانه و فصلی دانشجویان
- اقدامات لازم در خصوص انتخاب، سفارش، تحویل و نگهداری مواد غذایی خام
- انجام اقدامات مربوط به تهیه، ‌نگهداری،پخت، توزیع غذا بر اساس اصول بهداشتی و رژیم های غذایی با در نظر گرفتن شرایط تغذیه دانشجویان و ضوابط ابلاغی از مراجع ذیربط
- رسیدگی به بهداشت مواد غذایی و مشارکت در ارائه خط مشی های لازم در زمینه تغذیه دانشجویان و خدمات غذایی
- تدوین برنامه های مربوط به هماهنگ سازی امور تغذیه به منظور جلوگیری از کمبودها و نارسایی های موجود
- ارائه آموزش های لازم به کارکنان و کادر خدماتی شاغل در سلف سرویس ها، به منظور آشنایی با اصول صحیح تغذیه دانشجویان و تهیه کارت تندرستی و سلامت کارکنان شاغل
- پیشنهاد و انجام آزمایشات لازم از مواد غذایی خام و پخته
- ارائه نظرات مشورتی در زمینه امور تغذیه به واحدهای اجرایی ذیربط در تامین تغدیه دانشجویان
- انجام نظرسنجی غذایی از دانشجویان به منظور پیش بینی در تنظیم برنامه های غذایی دانشجویان
- تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات هفتگی رزرو غذایی دانشجویان بومی و غیر بومی
- ارائه گزارش و راهکارهای مناسب در جهت حل مشکلات تغذیه ای دانشجویان
- انجام بازدیدهای مستمر و غیر قابل پیش بینی از سلف سرویس ها و مراکز توزیع غذای دانشجویان
- رسیدگی به امور نان مصرفی دانشجویان
- ارتقاء سیستم های اتوماسیون تغذیه دانشجویان
- انجام مشاوره های تغذیه ای و ارائه رژیم های درمانی و برنامه غذایی برای گروههای مختلف دانشجویان
- مطالعه و ارزشیابی غذاها و خوراکی ها و آشامیدنی ها
- مشارکت در تحقیقات علمی به منظور شناسایی عادات غذایی، مشکلات غذایی، شیوع و پراکندگی سوء تغذیه دانشجویان
- اقدامات ضروری در جهت پیشگیری از بیماریهای ناشی از کمبود یا افزایش بی رویه مواد غذایی و بهبود وضع تغذیه دانشجویان با هدف ارتقاء کیفی و بهداشتی تغذیه
 

شرح وظایف مسئول اتوماسیون سلف سرویس:

- تنظیم درخواست خرید کالا
- تهیه و تنظیم آمارو اطلاعات هفتگی رزرو غذایی دانشجویان
- ثبت نام دانشجویان جدیدالورود در سیستم اتوماسیون
- تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل
- اقدام لازم درخصوص انتخاب، سفارش، تحویل ونگهداری مواد غذایی خام
- انجام امورمربوط به فروش ژتون غذایی دانشجویان
- ارتقاءسیستم اتوماسیون تغذیه دانشجویان
- اقدامات لازم درجهت جذب اقلام سهمیه ای ویارانه ای ازمراجع ذیربط

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس