وظایف سرپرستان و ناظمین خوابگاه ها

ایجاد شده در ۶ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۱۳:۲۴ بعد از ظهر

•    نظارت بر حسن عملکرد تاسیسات وخدمات در خوابگاه
•    اسکان میهمان فصلی در صورت امکان  
•    پیگیری مشکلات فنی اتاقها و همراهی با نیروی تاسیساتی تا رفع مشکلات
•    نظارت دقیق  بر حضور و غیاب دانشجویان خصوصاً حضور و غیاب شبانه دانشجویان بطور مرتب و دقیق
•    بازدید عمومی روزانه ازطبقات خوابگاه ، گشت محوطه و نظارت دقیق بر وسایل و ثبت دقیق ورود و خروج وسایل
•    بر طرف نمودن موارد و مشکلات دانشجویی، کنترل تاخیرات و ثبت دقیق آن انعکاس آن به مسئول امورخوابگاه ها
•    معرفی دانشجویان متخلف و مستنکف از قوانین و ضوابط موجود به اداره امور خوابگاه ها
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس