معرفی مدیریت تربیت بدنی

ایجاد شده در ۱۴ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۲۶:۰۶ قبل از ظهر

مدیریت تربیت بدنی دانشگاه با هدف گسترش و ترویج  فرهنگ ورزش در بین دانشجویان، کارکنان، اساتید و کادر درمان و اقشار عمومی جامعه فعالیت می کند. این مدیریت تلاش دارد روحیه شادابی و نشاط توانمندسازی و ارتقاء روحیه تعاون و همکاری را با  برگزاری مسابقات تیمی و کلاس های فوق برنامه ورزشی در بین دانشجویان ایجاد نماید .

ایجاد فضای مناسب برای گذران اوقات فراغت دانشجویان در ساعت های مختلف، کمک بزرگی به سلامت جسمی و روحی جوانان می کند که تربیت بدنی نیز سعی نموده این هدف بزرگ را دنبال نماید.

شرح وظایف:

- برنامه ریزی و تهیه تقویم ورزشی در پایان هرسال  برای سال آینده
- شناسایی دانشجویان مستعد و علاقه مند ورزشی در رشته های مختلف ورزشی
- برگزاری کلاسهای فوق برنامه ورزشی  در دو بخش ورزش  همگانی و قهرمانی
- برگزاری مسابقات ،درون دانشگاهی در قالب دو جشنواره ورزشی که در هر ترم  یک جشنواره  و در قالب 10 تا 12 رشته مختلف ورزشی برگزار می گردد
- عقد قرارداد با مربیان مجرب  شهرستان جهت همکاری در بخش فوق برنامه و تمرینات تیم های منخب
- برگزاری انتخابات انجمن های ورزشی
- برگزاری جلسات ماهانه با نماینده دانشجویان
- شرکت در جلسات مدیران و کارشناسان منطقه و وزارت بهداشت
- نظارت وپی گیری در جهت حفظ و نگهداری اماکن ورزشی دانشگاه
- پیگیری نواقص و خرید تجهیزات ورزشی
- برقراری تعامل با سایر ارگان ها و دانشگاه های سطح شهرستان
-  انجام پیگیری های لازم جهت شرکت  تیم های ورزشی در مسابقات منطقه ای ، کشوری استانی و شهرستان
- انجام پیگیری های لازم جهت شرکت در المپیادهای ورزشی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور
- همکاری با سایر معاونت های دانشگاه جهت برگزاری برنامه های ورزشی
- برگزاری المپیاد ورزشی کارکنان در قالب دو جشنواره
- برگزاری کلاس های اوقات فراغت فرزندان و اساتید و کادر درمان
- برگزاری کلاس های فوق برنامه ورزشی  ویژه فرزندان پرسنل   

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس