وام بیمه

ایجاد شده در ۶ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۵۲:۵۱ بعد از ظهر

1- به کلیه دانشجویان دوره روزانه واجد شرایط دریافت وام های تحصیلی و مسکن با رعایت ضوابط وام بیمه پرداخت می گردد.

2- دانشجویان شبانه در صورتی که ۵۰% سهم دانشگاه را شخصاًً پرداخت کنند، می توانند از وام بیمه استفاده نمایند.

3- دانشجویان متأهل مرد می توانند از وام بیمه بابت افراد تحت تکفل (همسر و فرزندان، حداکثر ۳ فرزند) استفاده نمایند.

4- مبلغ سرانه بیمه دانشجویان در سال جاری به ازای ماهانه هر نفر ۱۴۳۰۰۰ریال می باشد که ۵۰% از آن توسط دولت «دانشگاه» و ۵۰% توسط دانشجوپرداخت می گردد و دانشجو در صورت تمایل می تواند ۵۰ درصد خود از طریق درخواست وام از صندوق پرداخت نماید .

تذکر: دانشجویان متقاضی می بایست نسبت به تکمیل فرم مربوطه جهت صدور دفترچه اقدام نماید .

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس