وام تحصیلی

ایجاد شده در ۶ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۵۴:۰۶ بعد از ظهر

ثبت نام از کلیه دانشجویان متقاضی و افتتاح شماره حساب مربوطه جهت واریز وام براساس اطلاعیه های صادره از این اداره.

1- پرداخت وام تحصیلی منوط به ثبت نام در حداقل تعداد واحدهای مورد لزوم طبق مقررات آموزشی می باشد.

2- میزان وام تحصیلی به دانشجویان مجرد ماهیانه 5500000  ریال و متأهل ماهیانه 10000000 ریال که بصورت ترمی پرداخت می گردد.

تبصره یک:  به دانشجویان متاهل مرد ماهیانه به ازای هر فرزند، 4000000 ریال تسهیلات اولاد تعلق می گیرد.

 

3- مدت استفاده از وام های تحصیلی در طول تحصیل از سال/ ترم شروع به تحصیل (شروع به تحصیل درج شده در سامانه صندوق) با رعایت مقررات آموزشی به شرح زیر می باشد: 

مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی ارشد ناپیوسته                                         حداکثر 4 نیمسال تحصیلی

کارشناسی پیوسته                                                                                                 حداکثر 8 نیمسال تحصیلی

دکترای حرفه ای                                                                                                   حداکثر 14 نیمسال تحصیلی

تبصره دو: پرداخت وام تحصیلی به دانشجویان سایر مقاطع تحصیلی که در بند 3 به آن ها اشاره نشده، ممنوع است.

تبصره سه: چنانچه دانشجو به هر دلیلی در دوره تحصیل از وام استفاده ننماید، مدت مذکور جزو دوره مندرج در بند 3 محسوب خواهد شد و تنها مجاز به استفاده از تسهیلات در باقیمانده مدت دوره می باشد.

 

4- پرداخت وام تحصیلی به دانشجویان دارای مشاغل رسمی، پایدار، بورسیه و یا دریافت کنندگان کمک هزینه تحصیلی از محل دیگر، ممنوع است. پرداخت سایر وام ها به این افراد با رعایت ضوابط مربوطه بلامانع است.

تذکر: پرداخت وام های مذکور به صورت ترمی محاسبه می گردد که نیمسال اول 4 ماه و 15 روز و نیمسال دوم 5 ماه و 15 روز می باشد.همچنین از همه تسهیلات به میزان 4 درصد کارمزد کاسته می شود.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس