وام ودیعه مسکن

ایجاد شده در ۶ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۵۴:۵۶ بعد از ظهر
1- ودیعه مسکن به دانشجویان متأهل دوره روزانه که در محل سکونت خانواده و یا خوابگاههای دانشجویی سکونت نداشته باشند و اجاره نامه با کد رهگیری رسمی مورد تأیید ارائه نمایند؛ در طول هر مقطع تحصیلی فقط برای یکبار پرداخت می گردد.
 
2- به دانشجویان کاردانی، کارشناسی و دکترای حرفه ای بعد از گذشت یک نیمسال از شروع تحصیل و با رعایت سنوات مجاز تحصیلی، ودیعه مسکن پرداخت می گردد.
 
3- به دستیاران تخصصی، دکترای تخصصی و دکترای پژوهشی (Ph.D) و کارشناسی ارشد ناپیوسته بلافاصله بعد از شروع تحصیل ودیعه مسکن پرداخت می گردد.

 

تبصره یک: حداکثر سنوات مجاز از سال/ترم شروع به تحصیل (شروع به تحصیل درج شده در سامانه صندوق) برای استفاده از ودیعه مسکن در طول تحصیل به شرح ذیل می باشد:

- دوره کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته                          حداکثر 4 نیمسال تحصیلی

- دوره کارشناسی پیوسته                                                                  حداکثر 8 نیمسال تحصیلی

- دوره دکترای عمومی                                                                    حداکثر 14 نیمسال تحصیلی

- دوره دکترای تخصصی و پژوهشی، دستیاران                                          حداکثر 9 نیمسال تحصیلی

 

4- ودیعه مسکن برای دانشجویان در گروه 1 ( دانشگاه شهرهای با جمعیت بالای 500 هزار نفر) حداکثر 700000000 ریال، در گروه 2 ( دانشگاه شهرهای با جمعیت پایین تر از 500 هزار نفر) حداکثر 600000000 می باشد.

نبصره دو: با توجه به افزایش سرانه ودیعه مسکن، متقاضی موظف است جهت دریافت ودیعه مسکن تعهد محضری با دو ضامن اخذ نماید و دانشگاه ها در زمان دریافت تعهد محضری از دانشجوی متقاضی بایستی نسبت به صحت اطلاعات ضامنین طبق موارد مندرج در سند تعهد محضری اطمینان حاصل نمایند.

5- ودیعه مسکن پرداختی نمی تواند بیش از مبلغ پیش پرداخت مندرج در اجاره نامه باشد و به دانشجویانی که بابت پیش پرداخت اجاره بها وجهی پرداخت ننموده اند، ودیعه مسکن تعلق نمی گیرد.

6- به دانشجویان مهمان ودیعه مسکن تعلق نمی گیرد.

7- منزل اجاره ای می بایست، در شهر محل تحصیل یا شهر های حاشیه ای محل تحصیل که قابل تردد هستند، باشند.

8- دانشجویان مقاطع ناپیوسته که ودیعه مسکن دریافت نموده اند، چنانچه متقاضی دریافت مدارک تحصیلی مقطع قبلی خود باشند، مکلفند ودیعه مسکن دریافتی را به صورت یکجا به حساب صندوق واریز نمایند.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس