وام ضروری

ایجاد شده در ۶ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۵۱:۵۴ بعد از ظهر

1- وام ضروری به دانشجویان دوره روزانه که با مشکل مالی روبرو می شوند پس از گذشت یک نیمسال از سال/ترم شروع به تحصیل (شروع به تحصیل درج شئه در سامانه صندوق) به شرح ذیل پرداخت می شود:

مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای                       25000000 ریال

مقاطع دکتری تخصصی و دکترای پژوهشی (PH.D) و تخصص (دستیاران)                                          40000000 ریال

 

2- حداکثر تعداد دفعات دریافت وام ضروری در طول تحصیل در صورت تامین منابع اعتباری به شرح ذیل می باشد:

مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی ارشد ناپیوسته                                         حداکثر 1 نوبت

کارشناسی پیوسته                                                                                                 حداکثر 2 نوبت

دکترای حرفه ای                                                                                                   حداکثر 3 نوبت

مقاطع دکتری تخصصی و دکترای پژوهشی (PH.D) و تخصص (دستیاران)                         حداکثر 2 نوبت

 

تبصره : حداکثر نوبت استفاده از وام ضروری در طول مدت تحصیل دانشجویان در دانشگاه های علوم پزشکی 3 نوبت می باشد.

 

3- به دانشجویان واجد شرایط زیر، علاوه بر وام ضروری ماده بند 2، تا دو برابر مبلغ پایه با رعایت فاصله تا یک نیمسال از شروع تحصیل وام ضروری پرداخت می گردد.

- نفرات اول تا سوم ( تیمی و انفرادی ) المپیادهای ورزشی دانشگاه های کشور.

- نفرات اول تا سوم ( تیمی و انفرادی ) المپیادهای فرهنگی دانشگاه های کشور.

- نفرات اول تا سوم ( تیمی و انفرادی ) مسابقات ورزشی بین المللی وجهانی دانشجویی.

- نفرات اول تا سوم مسابقات قرآنی دانشگاه های کشور.

- نفرات اول تا سوم مسابقات قرآنی بین المللی.

- نفرات اول تا سوم امتحانات جامع کارورزی وعلوم پایه.

- نفرات اول تا سوم (تیمی و انفرادی) المپیاد های پژوهشی دانشگاه های کشور.

- دانشجویان حادثه دیده در بلایای طبیعی ( سیل، زلزله، و ...) که در یکی از دانشگاه ها مشغول به تحصیل بوده و خود یا خانواده آن ها خسارت دیده باشند.

- دانشجویان حادثه دیده در سوانح و تصادفات.

- دانشجویان مبتلا به بیماری های خاص و پر هزینه.

- دانشجویان استعدادهای درخشان معرفی شده از مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه / دانشکده ها EDC

تبصره : در خصوص دانشجویان حادثه دیده در بلایای طبیعی، سوانح، تصادفات و مبتلا به بیماری های خاص در نظر گرفتن رعایت فاصله از شروع تحصیل الزامی نمی باشد.

 

4- به دانشجویانی که عازم سفر عمره مفرده و عتبات عالیات می باشند، یک نوبت وام ضروری به شرح ذیل و با اعلام صندوق برای همه مقاطع تحصیلی مندرج در ماده 22 پرداخت می گردد.

وام ضروری حج و عتبات زمینی                                    50000000

وام ضروری حج و عتبات هوایی                                   100000000

اربعین                                                                   40000000

 

5- چنانچه دانشجویی از مزایای بند 3 و 4 قبلا در طول تحصیل استفاده نموده، مجددا مشمول شرایط دریافت تسهیلات فوق نمی گردد.

 

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس